ระวังจะติดหลุมพรางหุ้นปันผล

การจ่ายเงินปันผลไม่ได้บ่งบอกว่ากิจการของบริษัทกำลังเจริญเติบโตเสมอไป ในบางครั้งการจ่ายเงินปันผลก็จ่ายเพื่อคลายความกังวลให้กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น หลาย ๆ บริษัทได้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้น ทำให้นักลงทุนบางส่วนหลงเข้าไปซื้อหุ้นโดยไม่ได้คาดคิดว่าการจ่ายเงินปันผลในลักษณะนี้ อาจจบลงด้วยการตายจากไปของกิจการ ดังนั้นควรพิจารณาให้รอบครอบว่าบริษัทนั้น ๆ จ่ายเงินปันผลให้แบบสมเหตุสมผลหรือไม่ กรณีอัตราเงินปันผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาหุ้นลดลง คุณก็มีโอกาสที่จะติดหุ้นนั้นได้เช่นกัน

 

หุ้นดี มีปันผล ไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นที่แพง

หุ้นปันผลที่ดี มักเป็นหุ้นที่มีมูลค่าไม่แพง และเหมาะที่จะถือลงทุนในระยะยาว อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับพื้นฐานหุ้นต้องเหมาะสมกัน นักลงทุนต้องพิจารณาความแข็งแกร่งของธุรกิจที่บริษัทนั้นดำเนินการอยู่ว่าเป็นอย่างไร พิจารณาว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงานต่อไปได้อีกนานแค่ไหน

ตัวอย่างเช่น หุ้นของบริษัทหนึ่ง มีราคาอยู่ที่ 10 บาท และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ปีละ 0.75 บาท/หุ้น เท่ากับว่าหุ้นตัวนี้มีอัตราปันผลอยู่ที่ 7.5% ถ้านักลงทุนเข้าซื้อหุ้นตัวนี้เก็บไว้ลงทุน ก็จะได้กำไรจากเงินปันผลปีละ 7.5% เลยทีเดียว ยังไม่รวมส่วนต่างของราคาหุ้น ถ้าหุ้นตัวนี้ราคาลดลง แล้วเข้าซื้อไว้อีก เราก็จะได้จำนวนหุ้นมากขึ้น โดยที่ใช้เงินลงทุนที่น้อยลง ในขณะที่ได้อัตราการจ่ายเงินปันผลที่มากขึ้นตามไปด้วย

 

จ่ายเงินปันผลเพราะธุรกิจถึงจุดอิ่มตัว

เมื่อธุรกิจดำเนินมาถึงจุดหนึ่ง ผู้บริหารไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้ธุรกิจต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องนำกำไรบางส่วนหรือทั้งหมดออกมาจ่ายปันผล จนสุดท้ายราคาหุ้นนั้นลงในที่สุด ถ้าธุรกิจถึงจุดอิ่มตัวแล้ว นักลงทุนที่มองการไกลมักจะขายหุ้นมากกว่าเข้าไปซื้อลงทุน ดังนั้นควรจะดูให้ดีว่าหุ้นปันผลเยอะนั้นหมายถึงมูลค่าของหุ้นไม่แพง หรือเป็นเพราะบริษัทนั้นอิ่มตัวแล้ว

 

คุณรู้หรือไม่ ว่าหุ้นปันผลสามารถขอคืนภาษีได้

นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองสามารถขอคืนเงินภาษีจากเงินปันผลที่ได้ โดยการขอภาษีคืนในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนจ่ายภาษีจากกำไรสุทธิก่อนนำจ่ายเงินปันผล และมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายกับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ทำให้มีการเสียภาษีซ้ำซ้อน ซึ่งกรณีนี้เราสามารถเข้าไปดาวโหลดเอกสารเรื่องหุ้นปันผลประจำปีได้ที่ TSD Investor Portal ที่สรุปยอดเงินปันผลในแต่ละอัตราภาษีของทุกหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรก่อนลงทุนในหุ้นปันผล ถ้านักลงทุนท่านใดยื่นภาษีออนไลน์เป็นประจำอยู่แล้ว ทาง TSD ก็มีทำไฟล์เพื่อการยื่นภาษีออนไลน์โดยเฉพาะให้อย่างสะดวกสบาย และไม่ต้องกลัวว่าจะยื่นภาษีผิด หรือยื่นไม่ครบทุกหลักทรัพย์

By Mr. Hoondee

ผมจะคอยคัดสรรหุ้นพื้นฐานดีและหุ้นปันผลดี รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนมาฝากเพื่อนๆ นะครับ