10 อันดับ หุ้นที่มีอัตราปันผลสูงสุด
มีหุ้นอะไรบ้างไปชมกัน

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2565

By Mr. Hoondee

ผมจะคอยคัดสรรหุ้นพื้นฐานดีและหุ้นปันผลดี รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนมาฝากเพื่อนๆ นะครับ