แนะนำตัว

แนะนำตัว hoondee.com

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ 2558 เพื่อนนักลงทุนทุกท่าน hoondee.com (หุ้นดี) ขอต้อนรับทุกท่านสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับ Mr.Hoondee ซึ่งเป็นผู้ที่จะมาคัดสรรหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลมาฝากทุกท่าน โดยการคัดสรรหุ้นแต่ละตัวนั้น Mr.Hoondee จะคัดเลือกโดยใช้หลักการปลอดภัยไว้ก่อนเป็นหลัก คือเลือกหุ้นที่มีช่องว่างระหว่างราคาตลาดและราคาเป้าหมาย 25-30% และเป็นหุ้นที่มีปันผลด้วย โดยจะดูจากผลดำเนินงานปัจจุบันและปีที่ผ่าน ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ก็ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่หลาย…